TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP TÍCH CAO NHẤT ĐỂ ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II

Tháng Ba 29, 2018 10:59 chiều

IMG_1521350141781_1521365112812

IMG_1521350162088_1521365122161

 

IMG_1521350114366_1521365106769

FB_IMG_1522334953596

FB_IMG_1522334940196

FB_IMG_1522335072205

FB_IMG_1522335077480

FB_IMG_1522335039625

FB_IMG_1522335051110

FB_IMG_1522335054779FB_IMG_1522334896498