Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Phúc

Địa chỉ: , xã Nam Thái , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông: Đỗ Văn Thịnh   – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại:  – 0942123727. Email: tuanthinhnt@gmail.com