LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 TỪ NGÀY 15/10/2018 ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp- đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 15/10/2018  3  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm 16/10/2018  4   Lên lớp đ/cThịnh  đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 TỪ NGÀY 8/10/2018 ĐẾN 12/10/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp-KT HSSS giáo viên đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 8/10/2018  3  Lên lớp- đ/c Trình kiểm tra nền nếp các lớp đ/c Tớiđ/c Hoa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 TỪ NGÀY 1/10/2018 ĐẾN NGÀY 5/10/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tới đ/c Hoa 1/10/2018  3  Lên lớp- đ/c Trình kiểm tra nền nếp các lớp đ/c Tới đ/c Hoa Lên lớp đ/c Thịnh …

LỊCH CÔNG TUẦN TỪ NGÀY 24/9/2018 ĐẾN NGÀY 29/9/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH Công tác trọng tâm Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chương trình Tuần 4;; Tu bổ CSVC đầu năm. Đ/C THỊNH HAI24/9 – Chào cờ – Lên lớp – Tiếp tục tu bổ CSVC, thết bị đầu năm học mới (phòng chức năng)-…

Lịch công tấc tuần 3 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH Công tác trọng tâm Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chương trình Tuần 3;; Tu bổ CSVC đầu năm. Đ/C THỊNH HAI17/9 – Chào cờ- Lên lớp – Tiếp tục tu bổ CSVC, thết bị đầu năm học mới (phòng chức năng)-…

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 10/9/2018 ĐẾN 14/9 /2018

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 10/9/2018 ĐẾN 14/9 /2018   THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH Công tác trọng tâm Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chương trình Tuần 2; Tổng kết, học tập nhiệm vụ năm học; Họp BCH HPHHS và chi hội…

Lịch công tác tuần từ ngày 03/09/2018 – 08/09/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 03/09/2018 – 08/09/2018 Thứ Sáng Chiều TT Thứ 203/09/2018 – Nghỉ bù 2/9 đ/c Thịnh Thứ 304/09/2018 – Chuẩn bị các điều kiện đón khai giảng  – Lao động vệ sinh đ/c Tới Thứ 405/09/2018 – Khai giảng năm học mới  – Nộp các loại báo cáo đ/c Thịnh Thứ…

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 20/8/2018 ĐẾN 25/8 /2018

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 20/8/2018 ĐẾN 25/8 /2018 THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH Công tác trọng tâm Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chương trình Tuần 0; Tổng kết, học tập nhiệm vụ năm học; Họp BCH HPHHS và chi hội…