LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 TỪ NGÀY 17/12/2018 ĐẾN NGÀY 22/12/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 17/12/2018  3  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm 18/12/2018  4   Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ NGÀY 10/12/2018 ĐẾN NGÀY 15/12/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 10/12/2018  3  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm 11/12/2018  4   Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 TỪ NGÀY 03/12/2018 ĐẾN NGÀY 7/12/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU Người trực 2 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp-Nộp Hồ sơ GVG, GVCNL về PGD(đc Hoa) đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp-Kiểm tra HSơ của GV chuyên đ/c Tớiđ/c Hoa 3/12/2018  3  -Lên lớp-…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 TỪ NGÀY 5/11/2018 ĐẾN NGÀY 9/ 11/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp- – Nộp tổng hợp chất lượng GKI đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 5/11/2018  3  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa Lên lớp đ/c Thịnh …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ NGÀY 29/10/2018 ĐẾN NGÀY 2/11/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp- đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 29/10/2018  3  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa Lên lớpĐC Tới lấy đề tại PGD đ/c Thịnh  đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 TỪ 22/10/2018 ĐẾN NGÀY 26/10/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp- đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 22/10/2018  3  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm 23/10/2018  4   Lên lớp đ/cThịnh  đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 TỪ NGÀY 15/10/2018 ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp- đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 15/10/2018  3  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa Lên lớp đ/c Thịnh  đ/c Thắm 16/10/2018  4   Lên lớp đ/cThịnh  đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 TỪ NGÀY 8/10/2018 ĐẾN 12/10/2018

Thứ/Ngày        BUỔI SÁNG Người trực  BUỔI CHIỀU             Người trực 2  Lên lớp-KT HSSS giáo viên đ/c Thịnh  đ/c Thắm  Lên lớp đ/c Tớiđ/c Hoa 8/10/2018  3  Lên lớp- đ/c Trình kiểm tra nền nếp các lớp đ/c Tớiđ/c Hoa