LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 20/8/2018 ĐẾN 25/8 /2018

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 20/8/2018 ĐẾN 25/8 /2018 THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH Công tác trọng tâm Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chương trình Tuần 0; Tổng kết, học tập nhiệm vụ năm học; Họp BCH HPHHS và chi hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 16/04 đến ngày 21/04        GV trực tuần : Đ/C  Đỗ Thị Hồng THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 16/04 – Chào cờ đầu  tuần   – Lên lớp   – Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 9/04 đến ngày 14/04        GV trực tuần : Đ/C  Lê Thị Ngoãn THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 9/04 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp – Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Từ ngày 2/04 đến ngày 7/04        GV trực tuần : Đ/C  Đào Thị Mơ THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 2/04 – Chào cờ đầu tuần  – Lên lớp   – Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 26/03 đến ngày 31/03        GV trực tuần : Đ/C  Nguyễn Văn Hưng THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 26/03 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp- Thực hiện…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 19/03 đến ngày 24/03        GV trực tuần : Đ/C  Vũ Thị Dịu THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 19/03 – Chào cờ đầu tuần – Lên lớp – Thực…