LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 23/04 đến ngày 28/04        GV trực tuần : Đ/C  Phạm Thị Hảo THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 23/04 – Chào cờ đầu  tuần- Lên lớp – Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 16/04 đến ngày 21/04        GV trực tuần : Đ/C  Đỗ Thị Hồng THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 16/04 – Chào cờ đầu  tuần   – Lên lớp   – Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 9/04 đến ngày 14/04        GV trực tuần : Đ/C  Lê Thị Ngoãn THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 9/04 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp – Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Từ ngày 2/04 đến ngày 7/04        GV trực tuần : Đ/C  Đào Thị Mơ THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 2/04 – Chào cờ đầu tuần  – Lên lớp   – Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 26/03 đến ngày 31/03        GV trực tuần : Đ/C  Nguyễn Văn Hưng THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 26/03 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp- Thực hiện…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 19/03 đến ngày 24/03        GV trực tuần : Đ/C  Vũ Thị Dịu THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 19/03 – Chào cờ đầu tuần – Lên lớp – Thực…

LICH CÔNG TÁC TUẦN 27

Từ ngày 12/03 đến ngày 17/03        GV trực tuần : Đ/C  Đoàn Thanh Khải THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 12/03 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp- Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Từ ngày 05/03 đến ngày 10/03        GV trực tuần : Đ/C  Vũ Thị Hằng THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 05/03 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp- Thực…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Từ ngày 26/02 đến ngày 03/03 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 26/02 – Chào cờ đầu tuần   – Lên lớp   – Thực hiện chương trình tuần 25 -Lên lớp – ĐC Thịnh BA 27/02 -Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Từ ngày 21/02 đến ngày 24/02 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GH TRỰC HAI 19/02 BA 20/02   TƯ 21/02 -Lên lớp   – Các lớp tổng vệ sinh   – Trồng  cây đầu xuân